Raidon AS er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift

Raidon AS er sertifisert som Miljøfyrtårn bedriftVi som entreprenør ønsker å ta ansvar for miljøet med å være Miljøfyrtårn sertifisert.

Miljøfyrtårn stiller noen grunnleggende krav som gjelder alle virksomheter. I tillegg er det spesifikke bransjekrav som vi følger, innen vår bransje som entreprenør. Vi anbefaler alle som driver næringsvirksomhet å gjøre det samme.  Les mer på   www.miljofyrtarn.no

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter.

Noen viktige grunner til at Raidon er miljøsertifisert

Ta samfunnsansvar
Ved å miljøfyrtårnsertifisere vår virksomhet, bidrar vi til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Raidon står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige
Ved å miljøfyrtårnsertifisere vår virksomhet, bygger vi samtidig omdømme rundt vårt miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi.

Driv smart virksomhetsstyring
Når vi miljøfyrtårnsertifiserer vår virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Sett miljømål og skap resultater
Alle miljøfyrtårnsertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan vi innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.

Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser
Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når vår virksomhet skal gi tilbud.

Reduser virksomhetens sykefravær
En miljøfyrtårnsertifisering er også en sertifisering av indre miljø og HMS. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.

Vi forventer at alle våre leverandørene tenke på miljø på bære kraft.

Ønskes mer informasjon om vår Miljøfyrtårnsertifisering ?
Kontakt oss på e-post: [email protected]  eller ring oss direkte!
Alma  +47 458 33 556

 Les mer om miljøfyrtårn her:
www.miljøfyrtårn.no

Skroll til toppen